Delfts Symphonie Orkest

Klassiek speelt bij DSO!

Een geurig Requiem

Voor de zevende keer organiseerde de Stichting 'Meezingen in Delft' een scratch van het Requiem van Mozart in de Oude Kerk van Delft. Voor de eerste keer onder leiding van FDFZ-dirigent Raymond Honing (Nieuw Kamerkoor Delft) en ook voor de eerste keer met geuren(!).  Het bedrijf ODO7 was door de stichting benaderd om geuren te verspreiden tijdens drie delen van Mozarts Requiem.

Veel belangstelling
Uit alle hoeken van het land, zelfs uit België, waren de zangers toegestroomd. Bijna 400! Onder hen doorgewinterde koorleden, maar ook gewone mensen die wel eens een keer wat moois wilden zingen.

kerkzaal

Opvallend was het grote aantal bassen, ruim honderd. Het aantal tenoren was, zoals te verwachten, beduidend minder. Een achttal vrouwen had gemeend zich daarom bij deze stemgroep aan te moeten sluiten, wat natuurlijk altijd vreemd blijft. Een van hen: "Ik heb een tenorstem" en een ander: "Ik zing nu tenor, omdat ik niet meer in een koor zing".....Zuchtend constateerde ik dat de FDZ-werkgroep 'Mannen' niet voor niets in het leven geroepen is. Desgevraagd verklaarde organisatrice Joseé Claassen (ook lid van NKD) dat deze vrouwelijke tenoren haar ook een gruwel waren.
Ook het avondconcert na de scratch trok veel belangstelling. Er moesten stoelen bijgezet worden en men telde ruim 350 bezoekers.

Geurexperiment
Zelf heb ik het niet mogen ervaren, omdat ik maar een deel van de scratch kon bijwonen. Maar het moet gebeurd zijn onder het Lacrimosa, Agnus Deï en Lux aeterna. Daar verspreidde ODO7 geuren van mirre, wierook, bourbonrozen en dennen. Afgaande op wat ik van bezoekers hoorde moet het een even groot succes zijn geweest als eerder in het Amster-damse Concertgebouw. Ik denk zo maar dat Mozart het ook enorm leuk gevonden zou hebben.

Raymond Honing
Het moet voor elke dirigent steeds weer een uitdaging zijn zo'n korenscratch te leiden. Wat voor mensen heb ik voor me? Hoe is het stemmenmateriaal? Kunnen ze überhaupt wel wat?

Raymond Honing
Dirigent Raymond Honing

Bij dirigent Raymond Honing was niets van deze onzekerheid te merken. Gericht ging hij op zijn doel af en sleutelde geregeld aan de intonatie. Schertsend naar de sopranen: "Vol liefde moet U die hoge G zingen". Ook had hij een goede raad voor het ritmisch zingen: "Als je ritmisch niet langzaam kunt zingen, kun je het snel ook niet, al denk je dan dat het vlug voorbij is". Op moeilijke stukken als het Confutatis, het Kyrie en Quam olim Abrahim werd hard gestudeerd. Al bij de scratch van het Requiem van Fauré vorig jaar had deze dirigent zijn klasse bewezen. Ook dit keer bleek dat hij een grote groep zangers en het 'Delfts Symfonie Orkest' naar zijn hand kanzetten. Wat fijn trouwens dat dit uitstekende amateurorkest amateur-zangers in eigen stad begeleidde!

Rotaryclub
De Stichting 'Meezingen in Delft' is onderdeel van de Rotaryclub in Delft. In samenwerking met de Stichting 'Delft in Ovatie' vindt op 9 juli weer een bijzonder evenement plaats, gewijd aan de schilder Vermeer. FDZ is zeer ingenomen met deze initiatieven. Het zou samenwerking tussen soortgelijke initiatieven in de Delftse korenwereld met de 'Stichting Meezingen in Delft' zeer toejuichen.

Josee Claassen

Voorzitter van Stichting 'Meezingen in Delft', Joseé Claassen